Vezi zodia ta
în functie de anul nasterii

propulsat de
Feng Shui-Art

Site-ul www.fengshui-art.ro este proprietatea C.H. Întreprindere Individuală, organizata conform legilor din Romania, cu sediul social in Brasov, str. Baciului, nr. 13a8, inregistrata la Registrul Comerțului Brasov cu nr. J8/770/2012, CUI 30314692, adresa email: contact@fengshui-art.ro, (denumita in continuare Fengshui-art).

 

Prezentul document împreuna cu Politica de Confidențialitate si Politica de cookie-uri pun la dispoziția terților regulamentul privind termenii si condițiile care guvernează utilizarea site-ului www.fengshui-art.ro. Utilizarea Sistemului așa cum este definit mai jos (incluzând accesul, navigarea, achiziționarea produselor si serviciilor disponibile) constituie un acord implicit de respectare a termenilor si condițiilor enunțate in cuprinsul prezentului document, precum si a politicilor si informațiilor afișate pe SITE, inclusiv termeni si condiții speciale, cu toate efectele si consecințele ce decurg din aceasta.

 

Site-ul www.fengshui-art.ro este un site de comerț electronic care oferă spre vânzare prin intermediul Internetului cadouri personalizate si nepersonalizate. 

 

C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  își rezerva dreptul de a actualiza si modifica periodic acești Termeni si Condiții, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care puteți utiliza Sistemul. În cazul oricărei astfel de modificări, C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  va afișa versiunea modificată a Termenilor si Condițiilor, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestei document.

 

1. Definiții

 

 

 

SITE: Domeniul: www.fengshui-art.ro si subdomeniile acestuia. 

 

CONTINUT are următoarea definiție: 

 

toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric; 

 

conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR, MEMBRILOR sau CLIENTILOR săi de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; 

 

orice informație comunicata prin orice mijloc de către un angajat al C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  UTILIZATORULUI, MEMBRILOR sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate de către acesta; 

 

informații legate de produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  într-o anumita perioada; 

 

informații legate de produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de către un terț cu care C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada si care apar pe SITE; 

 

date referitoare la C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  sau alte date privilegiate ale acesteia. 

 

SERVICIU - serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale Sistemului, in sensul acordării posibilității CLIENTULUI sa contacteze produse si/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând totodată si alte mijloace de comunicare la distanta (de ex. telefonic). 

 

UTILIZATOR - Persoana fizica sau juridica (de drept public sau privat) care are sau obține acces la CONTINUT ca vizitator al site-ului pentru vizualizarea acestuia, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) fără sa implice existenta unui acord scris de utilizare intre C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  si fără sa necesite neapărat crearea si utilizarea unui CONT. Utilizând website-lu www.fengshui-art.ro, UTILIZATORUL este implicit de acord cu prezentele “Termeni si Condiții”. In caz contrar acesta are dreptul de a renunța oricând la utilizarea acestui SITE. 

 

MEMBRU - Persoana fizica sau juridica (de drept public sau privat) care are sau obține acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare intre C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  si acesta si care necesita crearea si utilizarea unui CONT. 

 

CLIENT - Persoana fizica sau juridica (de drept public sau privat) care are sau obține acces la CONTINUT si SERVICIU, ulterior creării CONTULUI de MEMBRU si lansării si primirii unei comenzi. 

 

CONT - ansamblul format dintr-o adresa de e-mail si o parola care permit unui singur MEMBRU accesul către zone restricționate ale SITE-ULUI prin care se face accesul la SERVICIU. 

 

DOCUMENT – prezentul fișier “Termeni si Condiții” 

 

COMANDA - exprimarea dorinței de achiziționare a unuia sau mai multor produse si/sau servicii prin intermediul site-ului www.fengshui-art.ro, realizata de un CLIENT care își dorește ca produsul(ele) respective sa fie livrate la adresa menționata in formularul de contact. 

 

COMANDA SPECIALA – este o COMANDA de produse personalizate sau confecționate la cerere, in cantități sau dimensiuni diferite fata de cele aflate in stoc, care pot fi realizate cu elemente din design-lu produselor prezentate pe SITE sau care incorporează anumite imagini trimise de către CLIENT. 

 

CONTRACT LA DISTANTA - conform definiției cuprinse in O.G.34/2014, art. 2 pct. 7, contractul la distanta este încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanta organizat, fără prezenta fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul; este COMANDA realizata pe site-ul www.fengshui-art.ro si confirmata de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  SRL verbal (telefonic) sau electronic (email), fără a necesita o confirmare de primire din partea cumpărătorului. Comanda neconfirmata de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  SRL nu are valoarea unui Contract. 

 

NEWSLETTER /ALERTA - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor si/sau promoțiilor desfășurate de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  într-o anumita perioada, fără nici un angajament din partea C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  cu referire la informațiile conținute de acesta (menținere preturi, promoții, lichidare stocuri, etc.) daca anumite situații apărute necesita schimbări inopinate. 

 

TRANZACTIE - încasare sau rambursare a unei sume rezultata din vânzarea unui produs / serviciu de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  de la/către CLIENT, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  sau prin sistemele ramburs ale firmelor de curierat, indiferent de modalitatea de livrare. 

 

Comandarea oricărui produs si/sau serviciu de pe SITE implica acceptarea prezentului DOCUMENT. Fiecare CLIENT își da acordul prin bifarea căsuței "Sunt de acord cu ‘Termenii si Condițiile" înainte de confirmarea efectiva a comenzii. Tranzacțiile sunt conforme cu condițiile stipulate de Art 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Confirmarea unei comenzi (prin click pe butonul „Plasează comanda”), are statut de semnătura electronica, in sensul art.4 pct.3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătura olografa. 

 

Prezentul DOCUMENT are rol de contract intre C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  si CLIENT si se aplica tuturor comenzilor realizate prin intermediul Sistemului. Clientul se obliga sa ia la cunoștința prezentele “Termeni si condiții” înainte de a realiza o COMANDA. 

 

 

 

 

 

2. General

 

 

 

 

 

2.1. DOCUMENTUL stabilește termenii si condițiile de utilizare ai SITE-ULUI/ CONTINUTULUI/ SERVICIULUI de către UTILIZATOR, MEMBRU sau CLIENT, in cazul in care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat intre C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  si acesta. Prezentele termeni si condiții conțin dispoziții obligatorii pentru orice UTILIZATOR înregistrat sau neînregistrat pe SITE. 

 

2.2. Accesarea, vizitarea si vizualizarea CONTINUTULUI acestui SITE este permisa tuturor UTILIZATORILOR, statutul de MEMBRU al acestui site este la libera alegere. Folosirea, inclusiv, dar nelimitând-se la accesarea, vizitarea si vizualizarea conținutului si a SERVICIULUI, implica aderarea MEMBRULUI sau CLIENTULUI la prezentele “TERMENI SI CONDITII” in afara de cazul in care conținutul respectiv nu are alte condiții de folosire distinct si separat formulate. CLIENTUL se obliga sa urmărească permanent actualizările si completările capitolului “TERMENI SI CONDITII”. In cazul apariției unor neînțelegeri se aplica capitolul “TERMENI SI CONDITII” valabil in momentul apariției neînțelegerii intre parți si a notificării acesteia in scris către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ , cu confirmare de primire.   

 

2.3.  Accesul la SERVICIU se face exclusiv prin accesarea site-ului public disponibil www.fengshui-art.ro. 

 

2.4. Prin folosirea SITE-ULUI/ CONTINUTULUI sau SERVICIULUI, UTILIZATORUL/ MEMBRUL sau CLIENTUL este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse de către acesta SITE-ULUI/ CONTINUTULUI/ SERVICIULUI, C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  sau oricărui alt terț cu care C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  are încheiate contracte, in conformitate cu legislația romana in vigoare. 

 

2.5. In cazul in care UTILIZATORUL/ MEMBRUL/ CLIENTUL nu este de acord si/sau nu accepta si/sau își revoca acceptul dat pentru DOCUMENT, atunci: 

 

2.5.1. Acesta renunța la accesul la SERVICIU si la alte servicii oferite de C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  prin intermediul site-ului, la primirea de newsletter/ alerte si/sau comunicări din partea C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  de orice natura (electronic, telefonic, etc), fără sa implice nici o garanție ulterioara din partea C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ . 

 

2.5.2. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nici o obligație ulterioara a vreunei parți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese. 

 

2.5.3. CLIENTUL/ MEMBRUL poate reveni in orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord si/sau a accepta DOCUMENTUL, sub forma in care acesta va fi disponibil in acel moment. 

 

2.6. Pentru a-si exercita dreptul prevăzut la Art 2.5, acesta poate sa contacteze C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  sau sa folosească legăturile (link-urile) din conținutul primit de la C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  destinate acestui scop. 

 

2.7. CLIENTUL nu poate sa revoce unilateral acordul exprimat in favoarea DOCUMENTULUI pe perioada derulării unui CONTRACT sau pana in momentul in care acesta nu va achita contravaloarea tuturor CONTRACTELOR neonorate fata de C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ . 

 

2.8. In cazul in care CLIENTUL a achitat contravaloarea tuturor CONTRACTELOR neonorate fata de C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  si își revoca acordul exprimat in favoarea DOCUMENTULUI pe perioada derulării unei COMENZI, C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  va anula COMANDA acestuia fără nici o obligație ulterioara a vreunei parți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese. 

 

2.9. Statutul de MEMBRU/ CLIENT este adresat doar persoanelor fizice care au cel puțin 18 ani, care s-au înregistrat corespunzător si care nu au fost suspendate sau înlăturate de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  din baza de date, indiferent de motiv. Posibilitatea de a comanda online pe acest SITE este disponibila doar persoanelor cu domiciliul in Romania. Devenind MEMBRU, aceștia confirma ca îndeplinesc toate condițiile menționate, inclusiv pentru livrarea pe orice teritoriu din afara României pentru opțiunea de livrare internaționala.

 

3. Conținut

3.1. Tot conținutul, incluzând, dar nelimitând-se la imagini statice/ dinamice, stilizate, logo-uri, grafica, simboluri comerciale, texte si/sau conținut multimedia prezentate pe SITE, sunt proprietatea intelectuala a C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  sau, când este cazul si se menționează expres, a unor terți (caz in care conținutul poate fi urmat de titlul de proprietate original si/sau de orice alta nota ceruta de proprietarul de drept al respectivului conținut, pentru care C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  se obliga sa dețină licența de utilizare si/sau publicare). 

 

CONTINUTUL este protejat conform drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala. Design-lu site-ului este proprietatea SC C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  SRL, protejata de Legea dreptului de autor si a proprietății intelectuale si industriale. Folosirea fără acordul scris al C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  SRL a oricăror elemente menționate se pedepsește conform legilor in vigoare. Programele informatice folosite pe acest site sunt proprietatea C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  SRL (sau a furnizorilor săi de programe) si sunt protejate de Legea dreptului de autor. 

 

3.2. UTILIZATORULUI, MEMBRULUI sau CLIENTULUI nu ii este permisa copierea, transferul, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut in orice alt context decât cel original intenționat de C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ , includerea oricărui conținut in afara site-ului C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ , îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  asupra conținutului precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ . 

 

3.3. Orice conținut la care MEMBRUL sau CLIENTUL are sau/si obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta DOCUMENTULUI, caz in care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific si valid încheiat intre C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  si acesta, si fără nicio garanție implicit sau expres formulata din partea C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  cu referire la acel conținut. 

 

3.4. UTILIZATORUL/ MEMBRUL/ CLIENTUL poate copia, transfera si/sau utiliza conținut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile DOCUMENTULUI. 

 

3.5. In cazul in care C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  conferă MEMBRULUI sau CLIENTULUI dreptul de a utiliza sub forma descrisa intra-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care MEMBRUL are sau obține acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau al perioadei definite in acord, conform condițiilor definite in acord, in cazul in care acestea exista si nu reprezintă un angajament contractual din partea C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  pentru respectivul MEMBRU, CLIENT sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui conținut, in timpul sau după expirarea acordului de utilizare. 

 

3.6. Nici un conținut transmis către UTILIZATOR, MEMBRU sau CLIENT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  si/sau al angajatului C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  care a mijlocit transferul de conținut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul conținut. 

 

3.7. Este interzisa orice fel de utilizare a CONTINUTULUI in alte scopuri decât cele permise expres prin DOCUMENT sau de acordul de utilizare care li însoțește, in cazul in care acesta exista. 

 

3.8. In cazul onorarii unei Comenzi speciale care folosește alte imagini decât cele regăsite in design-lu produselor de pe SITE, CLIENTUL garantează ca este proprietarul imaginilor transmise, conceptului, ca este împuternicit sa le folosească, ca dispune de toate drepturile de autor pentru a solicita realizarea comenzii. CLIENTUL garantează ca imaginile sunt conforme cu legile, nu violează drepturile de proprietate intelectuala si nu au un conținut ilicit, nu prezinta incitare la ura, violenta, etc. 

 

3.9 CLIENTUL este exclusiv responsabil pentru fișierele/imaginile încărcate pe SITE. In acest sens CLIENTUL garantează ca orice fișier (imagini, text, etc.) încărcat pe SITE este proprietatea acestuia sau este împuternicit sa le folosească si dispune de toate drepturile de autor pentru a solicita realizarea comenzii, are toate permisiunile necesare conform cerințelor legale sa distribuie, sa transfere sau sa stocheze respectivele fișiere/imagini pe SITE sau sa le facă disponibile in orice fel in cadrul folosirii Sistemului sau plasării de COMENZI. CLIENTUL garantează ca imaginile sunt conforme cu legile, nu violează drepturile de proprietate intelectuala si nu au un conținut ilicit, nu prezinta incitare la ura, violenta, etc. 

4. Contact

4.1. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  publica pe site datele complete si corecte de identificare si contactare a sa de către CLIENT sau MEMBRU. 

 

4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau detaliile serviciului prezentate pe site, MEMBRUL sau CLIENTUL permite C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  sa li contacteze prin orice mijloace disponibile, incluzând mijloacele electronice. 

 

4.3. Completarea parțiala sau integrala a formularului de contact si trimiterea acestuia nu reprezintă un angajament de nici un fel din partea C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  de a contacta MEMBRUL sau CLIENTUL. 

 

4.4. Accesarea site-ului, folosirea informațiilor prezentate in cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  se realizează in mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil MEMBRULUI sau CLIENTULUI si C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ , considerând-se astfel ca acesta consimte la primirea notificărilor din partea C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  prin modalități electronice si/sau telefonice, incluzând si comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site. 

 

4.5. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  își rezerva dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natura, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).   

 

5. Newsletter si alerte

5.1. In momentul care MEMBRUL sau CLIENTUL își creează un cont pe site, prin acceptarea DOCUMENTULUI “TERMENI SI CONDITII”, poate opta si pentru primirea de NEWSLETTERE si/sau ALERTE din partea C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ , daca acest lucru este disponibil. 

 

5.2. Datele preluate de la MEMBRU in scopul expedierii newsletter-lor si/sau alertelor pot si vor fi folosite de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  in limitele “Politicii de confidențialitate”. 

 

5.3. Renunțarea la primirea newsletter-lor si/sau alertelor de către MEMBRU sau CLIENT se poate face in orice moment astfel: 

 

5.3.1. Folosind legătura special destinata din cadrul oricăror newsletter si/sau alerte primite. 

 

5.3.2. Prin modificarea acceptului sau de a primi newsletter si/sau alerte si folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea CONTULUI. 

 

5.3.3. Prin contactarea C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ , conform cu informațiile de contactare, si fără nicio obligație ulterioara a vreunei parți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese. 

 

5.4. Renunțarea la primirea newsletter-lor si/sau alertelor nu implica renunțarea la acceptul dat pentru DOCUMENT. 

 

5.5. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  își rezerva dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newsletter si/sau alerte, cat si dreptul de a elimina din baza sa de date a oricărui MEMBRU sau CLIENT care si-a exprimat anterior consimțământul de a primi newsletter si/sau alerte, fără niciun angajament ulterior din partea C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ , sau a vreunei notificări prealabile a acestuia. 

 

5.6. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu va include in newsletter si/sau alerte transmise MEMBRULUI sau CLIENTULUI nici un alt fel de material publicitar sub forma de conținut care sa facă referire la vreun terț care nu este partener al C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  la momentul expedierii newsletter-lor si/sau alertelor. 

 

 

 

6. Politica de confidențialitate si de securitate a datelor cu caracter personal

 

 

 

Te rog sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul DOCUMENT.

 

Vezi Politica de Cookie-uri, care face parte din prezentul DOCUMENT.

7. Politica de vânzare online

7.1. Accesul la serviciu 

 

7.1.1. Accesul la SERVICIU este permis oricărui UTILIZATOR sau MEMBRU care poseda sau își creează un CONT. 

 

7.1.2. Pentru a i se permite accesul la SERVICIU, MEMBRUL va trebui sa accepte prevederile prezentului DOCUMENT. 

 

7.1.3. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  își rezerva dreptul de a limita accesul CLIENTULUI la SERVICIU si chiar de a șterge CONTUL acestuia in cazul in care considera ca in baza comportamentului avut de către CLIENT, accesul si existenta CONTULUI CLIENTULUI ar putea prejudicia in vreun fel C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ . Acest drept poate fi exercitat in orice moment si nu este necesara notificarea CLIENTULUI in acest sens. 

 

7.1.4. Este interzisa partajarea unui cont intre mai mulți CLIENTI/ MEMBRI. Fiecare MEMBRU/CLIENT poate avea un singur CONT. 

 

7.1.5. In cazul in care se descoperă accese partajate de acest gen, C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  își rezerva dreptul de a anula sau a suspenda accesul CLIENTULUI la CONTINUT sau SERVICIU. 

 

  

 

7.2. Produse si servicii 

 

7.2.1. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  poate publica pe site informații despre produse, servicii si/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil. 

 

7.2.2. Produsele si/sau serviciile achiziționate prin intermediul SERVICIULUI sunt destinate exclusiv uzului personal al CLIENTULUI. 

 

7.2.3. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor CLIENTI. 

 

7.2.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate in lei (RON) si sunt preturi de vânzare finale către CLIENTI. 

 

7.2.5. Discount-urile, reducerile si promoțiile nu sunt cumulative. Se păstrează întotdeauna reducerea cu valoarea cea mai mare, valabila in momentul emiterii comenzii. 

 

Tariful unui produs afișat pe site tăiat cu o linie si urmat de un preț mai mic semnifica prețul de vânzare inițial si cel cu discount in cadrul unei promoții, la un moment dat. Aceste tarife au caracter pur informativ si pot suferi modificări in orice moment. 

 

7.2.6. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv in RON folosind informațiile furnizate de către CLIENT in formularul destinat acestui scop. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de CLIENT pentru factura. In cazul in care plata se face prin card bancar, comanda va fi confirmata in momentul in care se va emite factura către CLIENT. Pana in acel moment contravaloarea comenzii va fi blocata in contul CLIENTULUI nefiind transferata in conturile C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ .  

 

7.2.7. Plata prin transfer bancar (ordin de plata), se face numai pe baza emiterii unei facturi proforma care va fi primita prin email. In acest caz, produsele vor fi rezervate in stoc timp de trei zile lucrătoare pana la confirmarea plații de către banca. Daca plata nu este confirmata, rezervarea comenzii se va șterge din sistem. 

 

In cazul plaților online sau in cont bancar, C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu este/nu poate fi făcută responsabila pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către CLIENT, incluzând, dar nelimitând-se la comisioane de conversie valutara aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai CLIENTUL. 

 

7.2.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor si/sau serviciilor disponibile pe site si vânzarea lor (texte /imagini statice / dinamice, greutate produse, caracteristici, stocuri, /prezentări multimedia/ link-uri către alte site-uri partenere, etc) nu reprezintă o obligație contractuala din partea C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ , acestea fiind cu titlu de prezentare. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  poate retrage o oferta de produse sau o poate modifica in orice moment, poate întrerupe vânzarea unor produse sau extinde/ restrânge numărul lor (serii limitate), fără a datora daune sau alte penalități către nici un actual sau potențial CLIENT. 

 

7.2.9. In descrierea si prezentarea imaginii produselor sau serviciilor, C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  își rezerva dreptul de a utiliza si alte produse (accesorii, etc.) care nu sunt incluse in costurile produselor respective si care nu vor fi livrate la cumpărarea produselor de pe SITE. Fotografiile produselor afișate pe SITE pot avea mici diferențe fata de produsele reale (culoare, nuanțe, etc) datorita luminii in momentul fotografierii si interfeței electronice de prezentare, dar C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  depune toate eforturile pentru ca fotografiile sa reflecte cat mai real produsele comandate. Diferențele care pot apărea depind de asemenea de specificațiile tehnice si de reglajele monitorului utilizat. De asemenea, pot exista diferențe intre produsul disponibil in câmpul de previzualizate / pagina de prezentare si produsele personalizate in forma finala, aceste diferențe fiind atribuite in principal (dar nu limitativ), următoarelor situații: (i) tipul de produs (spre exemplu, produsele din lemn, piele naturala pot sa prezinte mici imperfecțiuni din fabricație care nu sunt considerate ca fiind defecte ale produsului); (ii)  detaliile tehnice ale aparaturii folosite in procesul de personalizare (de ex, intensitatea gravurii poate sa difere), (iii) luminozitatea pozelor transferate pe diverse suprafețe (in funcție de tehnica de personalizare, materialul utilizat dar si calitatea pozelor, pot apărea diferențe de nuanța/intensitate/luminozitate), (iv) alte cauze inerente in procesul de personalizare (produsele personalizate fiind realizate manual). Situațiile care implica reclamații cu privire la cele constate in prezenta clauza vor fi analizate de la caz la caz si C.H. Întreprindere Individuală  își rezerva dreptul de a nu le considera ca fiind defecte ale produselor, prin urmare sa nu fie acceptat returul / returnarea contravalorii acestora.   

 

  

 

7.3. Valabilitatea si disponibilitatea produselor si serviciilor 

 

7.3.1. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  își rezerva dreptul de a modifica tarifele practicate pentru produsele si/sau serviciile disponibile pe site fără notificarea in prealabil a MEMBRULUI sau CLIENTULUI. 

 

7.3.2. Prețul de achiziție al produselor si serviciilor este cel din momentul in care se face COMANDA, in limita stocului disponibil. 

 

Produsele pot apărea pe SITE cu următoarele specificații: 

 

In stoc - produsul este disponibil in stoc si se poate livra in urma trimiterii COMENZII si confirmării de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  conform termenelor specificate la momentul plasării comenzii sau comunicate ulterior de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  si in limita stocului fizic existent. Stocul este actualizat cel puțin o data pe săptămâna. Daca printr-o eroare unul dintre produsele comandate nu mai poate fi livrat (eroare de stoc, eroare umana, etc) si plata s-a efectuat, C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  va returna banii CLIENTULUI.  

 

Stoc epuizat - produsul nu este disponibil si nici nu sunt informații precise privind revenirea in stoc 

 

Disponibil / Livrare in 1-2 săptămâni/ Disponibil la Comanda pentru Comenzi speciale - produsul poate fi livrat in baza unei comenzi ferme, in termenul si condițiile agreate in momentul confirmării comenzii. Pentru achiziționarea produselor pe baza de comanda, in funcție de valoarea acesteia, se poate solicita achitarea unui avans de cel puțin 50% din valoarea produselor. Daca printr-o eroare unul dintre produsele comandate nu mai poate fi livrat (eroare de stoc, eroare tehnica, umana, etc.) si plata s-a efectuat online sau in contul bancar, C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  va returna banii CLIENTULUI pentru produsul in cauza. 

 

In cazul produselor personalizate nu se poate realiza returul acestora ținând cont de caracterul lor unic care face imposibila vandabilitatea către alți clienți. In acest caz returul se poate realiza doar ca urmare a constatării unor vicii de fabricație, conform Art 7.9.1. 

 

C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu este răspunzător de fluctuațiile stocurilor furnizorilor si nu poate fi tras la răspundere in cazul in care un produs sau pârțile componente ale acestuia dispar din oferta furnizorilor sau sub-furnizorilor săi. 

 

7.3.3. Prețul de achiziție al produselor si serviciilor promoționale este cel din momentul in care se face COMANDA, in limita stocului disponibil si/sau al perioadei promoționale, in cazul in care aceasta este definita. 

 

7.3.4. Prețul de achiziție al produselor sau serviciilor dintr-o COMANDA emisa si confirmata nu se poate modifica la un moment ulterior emiterii acesteia decât cu acordul parților. 

 

7.3.5. Prețul de achiziție al produselor si/sau serviciilor dintr-un contract onorat nu se poate modifica. 

 

7.3.6. CLIENTUL poate renunța la produsele si serviciile achiziționate prin comanda, numai in perioada de timp cuprinsa intre plasarea comenzii si transformarea acesteia in contract conform Art 7.4.9, , atunci când este contactat de către, sau contactează C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  pentru a anula comanda, condiționat de faptul ca produsele sa nu fi fost personalizate/finalizate pana la momentul notificării anularii sau modificării acestora. In cazul in care plata s-a efectuat cu cardul, se aplica prevederile pct. 7.4.6.

 

 

 

  

 

7.4. Comanda online 

 

7.4.1. CLIENTUL poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe SITE. 

 

7.4.2. Prin finalizarea comenzii, CLIENTUL consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete si adevărate la data plasării comenzii, denumita in cadrul acestui DOCUMENT si COMANDA LANSATA/EMISA/ PLASATA. 

 

7.4.3. Prin lansarea comenzii, CLIENTUL consimte ca C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  poate sa li contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  (telefonic sau email) pentru confirmarea personala a comenzii in următoarele scopuri: 

 

7.4.3.1. Validarea disponibilității produselor si a cantităților achiziționate de către CLIENT. 

 

7.4.3.2. Validarea de către CLIENT a contravalorii comenzii efectuate, incluzând in funcție de situație si alte servicii cu valoare adăugată (i.e. transport, etc) 

 

7.4.3.3. Stabilirea de comun acord a detaliilor de livrare a produselor. 

 

In cazul in care COMANDA nu poate fi confirmata din diverse motive (tehnice, umane, forța majora, etc.) in cel mult 3 (trei) zile lucrătoare, aceasta este anulata automat de sistem. Clienții accepta ca C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu poate fi forțat sa livreze o comanda care nu a fost confirmata in condițiile de mai sus. 

 

7.4.4. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  va denunța unilateral si va anula automat o comanda efectuata de către CLIENT, chiar si fără o notificare prealabila adresata CLIENTULUI, fără nicio obligație ulterioara a vreunei parți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese, in următoarele situații: 

 

7.4.4.1. Neacceptarea de către banca emitenta a cardului CLIENTULUI, a tranzacției, in cazul plații online; 

 

7.4.4.2. Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ , in cazul plații online; 

 

7.4.4.3. Datele furnizate de către CLIENT pe site sunt incomplete sau incorecte; 

 

7.4.4.4. Activitatea CLIENTULUI pe site poate si/sau produce daune de orice natura de partea C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  si/sau partenerilor acestuia. 

 

7.4.4.5. Existenta unei livrări nereușite către același client din motive ca refuz plata contravaloare comanda, destinatar negăsit la adresa, destinatar nu răspunde la telefon, sau daca clientul este in lista de neplătitori (clientul este introdus automat in aceasta lista din motive obiective: refuzul primirii coletului, anularea comenzii după finalizarea acesteia din motive nejustificate, etc.)etc.;

 

7.4.4.6. Pentru alte motive obiective. 

 

7.4.5. CLIENTUL poate renunța la o comanda efectuata, atunci când este contactat conform 7.4.3., condiționat de faptul ca produsele din comanda nu fi fost finalizate / in lucru.

 

7.4.6. In cazul in care CLIENTUL renunța la o comanda efectuata cu plata cu card bancar si in care banca emitenta a cardului CLIENTULUI a autorizat tranzacția bancara, in sensul blocării in contul CLIENTULUI a contravalorii produselor si serviciilor achiziționate de către acesta, suma aceasta va fi deblocata de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  in maxim 10 de zile de la data la care C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  a luat la cunoștința de acest fapt. 

 

7.4.7. In cazul in care unele produse comandate de către CLIENT printr-o comanda efectuata cu plata cu card bancar nu sunt disponibile pe stoc, C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  va informa CLIENTUL asupra acestui fapt si va dispune deblocarea in contul CLIENTULUI a contravalorii acestor produse, in cazul in care aceasta suma a fost blocata pe cardul CLIENTULUI, in maxim 10 zile de la data la care C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  a luat la cunoștința acest fapt SAU înlocuirea produselor cu alte produse aflate in stoc. 

 

7.4.8. O comanda plasata nu poate fi modificata. Daca clientul dorește o modificare (includerea sau renunțarea la produse) acesta va anula comanda care nu corespunde cu dorințele sale si va face o noua comanda in sistem, condiționat de faptul ca produsele din comanda inițiala sa nu fi fost deja procesate/finalizate. 

 

7.4.9. Din momentul in care CLIENTUL validează contravaloarea comenzii efectuate sau in care C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  informează CLIENTUL cu privire la comanda sa (telefonic sau prin email-lu de confirmare al comenzii), comanda acestuia devine CONTRACT la Distanta, conf. O.G.34/2014 art. 2 pct. 7. 

 

7.4.10. Detaliile de livrare a produselor, incluzând, dar nelimitând-se la timpul necesar livrării, nu constituie o obligație contractuala din partea C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ , timpul de livrare afișat in pagina produsului sau pe website-lu C.H. Întreprindere Individuală  fiind un timp de livrare estimativ, orice întârziere nefiind un motiv ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese, in cazul in care oricare parte poate fi sau este prejudiciata in orice mod de pe urma încălcării obligațiilor cu privire la livrarea produselor. 

 

7.4.11. In cazul in care un CLIENT își modifica datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate contractele in derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către CLIENT înainte de momentul modificării. Se vor lua in considerare noile date modificate pentru contractele viitoare si, in măsura in care este posibil, pentru livrare si contact pentru contractele in curs de derulare. 

 

7.4.12. In cazul in care CLIENTUL plasează o comanda cu opțiunea de ridicare si plata de la sediu, comanda se va procesa si finaliza după momentul in care ajunge CLIENTUL la sediu in vederea confirmării comenzii. In acest caz, timpul estimat de prelucrare si finalizare a comenzii fiind de aproximativ 30 de minute, cu excepția cazului in care se comunica altfel de către reprezentanții C.H. Întreprindere Individuală . In cazul in care comanda este plasata cu opțiunea de ridicare de la sediu si plata se face cu cardul online, comanda va fi prelucrata fără a fi necesara prezenta CLIENTULUI la sediu iar CLIENTUL va fi notificat automat imediat ce comanda a fost finalizata pentru a putea fi ridicata de la sediu.

 

7.5. Comanda telefonica 

 

7.5.1. CLIENTUL /MEMBRUL nu poate efectua comenzi telefonice, ci poate fi doar ajutat sa își creeze un cont pe SITE si sa plaseze o comanda online. 

 

  

 

7.6. Contract si finalizare 

 

7.6.1. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  va include in coletul expediat către CLIENT si/sau in format electronic toate documentele necesare care sa ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către CLIENT. 

 

7.6.2. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  va facilita informarea CLIENTULUI asupra stadiului in care se afla comanda sau contractul la distanta. 

 

7.6.3. Contractul la distanta la care se adaugă documentele care atesta livrarea către CLIENT a produselor contractate de acesta, de partea C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ , devine Contract onorat. 

 

  

 

7.7. Transport/Livrare 

 

7.7.1. CLIENTUL are la dispoziție ca modalitate de transport a produselor/serviciilor achiziționate livrarea prin intermediul unei firme de curierat rapid. 

 

  

 

Costul livrării depinde de greutatea valoarea comenzii si este specificat la momentul plasării COMENZII.

 

Comenzile cu o valoare a produselor comandate mai mare de 190 lei (maxim 3 kg cântărite sau volumetrice, per destinație), beneficiază de transport gratuit prin serviciul de curierat rapid in localitățile principale din lista de locații a curierului sau conform specificațiilor firmei de curierat la momentul relevant.

 

Comenzile sosite începând cu vineri după ora 14:00 si pana luni dimineața ora 10:00 vor fi procesate luni, in ordinea sosirii. In cazul in care volumul comenzilor depășește capacitatea noastră de procesare, acestea vor fi procesate in următoarea zi. Comenzile speciale vor avea condiții separat stabilite pentru plata si livrare, in funcție de specificul acestora. 

 

  

 

Prețul total al serviciilor de transport si livrare se calculează la momentul in care se face comanda in funcție de greutatea totala a comenzii, sau, daca este cazul, in funcție prețul total al acesteia. 

 

C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  estimează pe baza unor indicatori agreați cu firma de curierat costul transportului si al livrării. Clientul accepta prin plasarea comenzii aceste estimări, indiferent de datele care au stat la baza determinării acestui cost. In consecința, Clientul nu poate solicita un cost inferior al transportului pe baza unor cântăriri sau măsurători proprii ale coletului. 

 

 

 

7.7.2. Livrarea se va face prin serviciul de curierat rapid, iar comanda ajunge la CLIENT in termenul estimat de livrare indicat in pagina produsului la momentul plasării comenzii si se calculează din momentul primirii pe email a confirmării de înregistrare a comenzii pentru produsele aflate in stoc. Termenul este unul estimat si poate suferi modificări, inclusiv in funcție de gradul de încărcare a rutelor de destinație si volumul de livrări ale firmei de curierat, urmând ca pentru produsele care nu se mai afla in stoc sau pentru comenzile speciale sa se agreeze împreuna cu CLIENTUL un alt termen de livrare, agreat in prealabil cu C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  la plasarea COMENZII. Odată preluata comanda de către curier, C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu are nicio obligație de a urmări comanda/contacta curierul in vederea clarificării oricăror detalii cu privire la statusul livrării comenzii, cu toate acestea, C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  va oferi CLIENTULULUI suportul necesar si rezonabil in vederea clarificării statusului acesteia cu curierul.

 

7.7.3. In cazul in care produsul poate fi livrat cu depășirea termenului agreat expres  in scris intre Client si C.H. Întreprindere Individuală , C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  va informa Clientul prin e-mail, cu aplicarea prevederilor art. 7.8.3, caz in care Clientul poate renunța in scris la comanda, iar in eventualitatea in care plata a fost efectuata prealabil livrării, sumele plătite vor fi rambursate in totalitate conform legii, in termen de 10 de zile de la data renunțării. 

 

C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  va depune toate eforturile pentru respectarea termenelor de livrare estimate menționate pe site. Totuși, C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu poate fi responsabila pentru eventualele întârzieri de livrare sau pierderi de colete provocate de către un terț sau de către consumator sau de o cauza care nu este in controlul direct al C.H. Întreprindere Individuală , inclusiv cauze imprevizibile, cauze insurmontabila precum cazul fortuit sau cazuri de forța majora.  

 

In cazul nerecepționării coletului in cadrul termenelor indicate, vom investiga împreuna cu societatea de curierat motivele care au determinat acest lucru. Pe parcursul acestei perioade, nici o returnare a costurilor nu va putea fi efectuata. 

 

7.8.3. In eventualitatea depășirii termenului de livrare estimat pentru produsele aflate in stoc indicat la art. 7.7.2, C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  își rezerva dreptul sa livreze comanda chiar cu depășirea termenului de livrare estimat, in cazul in care C.H. Întreprindere Individuală  nu a fost contactat in scris de către CLIENT cu privire la anularea comenzii datorita depășii termenului de livrare. In situații particulare, C.H. Întreprindere Individuală  poate informa CLIENTUL in prealabil cu privire la întârzierea livrării comenzii in cazul in care comanda nu a fost procesata in vederea stabilirii de comun acord a unui nou termen de livrare sau anularea comenzii / returnarea contravalorii acesteia in cazul in care a fost achitata. Lipsa primirii de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  a unui răspuns din partea CLIENTULUI cu privire la întârzierea livrării sau imposibilitatea contactării CLIENTULUI la datele de contact indicate sau lipsa unui răspuns in urma apelului telefonic, se va considera ca accept tacit al CLIENTULUI pentru prelungirea perioadei de livrare. In toate cazurile in care Clientul își exprima opțiunea in scris pentru rezilierea contractului si anulare a comenzii, daca produsul a fost deja plătit de acesta, iar termenul de livrare estimat a fost depășit cu minim 3 (trei( zile lucrătoare) C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  va înapoia sumele plătite conform art. 7.7.3. In orice situație in care termenul de livrare estimat a fost depășit, C.H. Întreprindere Individuală  poate (la libera discreție fără a își asuma o obligație in acest sens) sa propune soluții de recompensare in cazul in care CLIENTUL accepta preluarea comenzii având termenul de livrare estimat depășit (de exemplu vouchere cadou / reducere la următoarele comenzi plasate pe website).

 

 

 

7.8. Calitate si garanții 

 

7.8.1. Fiecare produs comercializat beneficiază de termenul de garanție in conformitate cu legislația romana in vigoare si in condițiile menționate de aceasta, garanție de conformitate conform prevederilor Legii 449/2003. In conformitate cu art. 11 din Legea 449/2003 fiecare MEMBRU sau CLIENT poate solicita, in cazul lipsei conformității, repararea, înlocuirea produsului sau returnarea contravalorii acestuia conform articolelor prezentului DOCUMENT. 

 

Având in vedere natura produselor de cadouri personalizate, C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu poate acorda garanție pentru folosirea acestora de către clienți mai mult decât cea menționata de lege. 

 

Anumite produse pot beneficia de o garanție contractuala si acest lucru va fi menționat daca este cazul in capitolul cu detaliile produsului la momentul vânzării sale exclusive pe SITE. Detalii clare legate de aceste garanții sunt date de către fisele produselor si componentelor acestora menționate de către producători si furnizori si nici un CLIENT nu poate solicita o garanție extinsa, mai mult decât cea existenta. Acest lucru înseamnă ca garanția produselor oferita de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  este cea oferita de către furnizorii C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ , care este de 30 de zile de la data livrării, in cazul in care nu este menționat alt termen de garanție in pagina de descriere a produsului. 

 

La solicitarea garanției este necesara trimiterea de către CLIENT a produselor cu defecțiuni împreuna cu accesoriile si documentele însoțitoare aferente. In cazul in care produsele ajung neînsoțite de acestea, produsele pot fi returnate expeditorului fără a i se soluționa garanția. Nu fac obiectul garanției produsele care prezinta defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, tăieri, produsele utilizate in condiții neadecvate (expunerea in mediu parfumat sau in alte condiții improprii, supunerea la variații mari de temperatura si presiune, șocuri mecanice, manipulare incorecta), expunerea la lichide sau alte substanțe, contactul cu substanțe chimice. 

 

Garanția devine nula in următoarele situații:

 

produsele sunt deteriorate din cauza unei exploatări necorespunzătoare, abuzive, sau întreținerii improprii.

 

daca un produs este folosit in alte scopuri decât cel pentru care a fost proiectat si este adus la reparat in garanție se va examina starea lui, se va identifica motivul defectării.

 

daca s-au executat intervenții asupra produsului de către o persoana neautorizata.

 

produsul prezinta daune provocate de intemperii, incendii, tensiuni electrice accidentale.

 

garanția nu se acorda produsului deteriorat in urma unei lovituri daca se demonstrează ca problema apăruta nu se datorează unor defecte de fabricație sau de material va vom informa asupra costurilor reparației.

 

clientul va suporta costurile oricărei solicitați nefondate.

 

 

 

 

 

7.8.2. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu garantează disponibilitatea pe stoc a nici unui produs/serviciu disponibil spre achiziționare pe SITE. In cazul in care C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu poate executa contractul din cauza ca produsul nu este disponibil, va informa CLIENTUL despre acest lucru, la data la care C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  ia la cunoștința despre acest caz. In eventualitatea in care produsul a fost deja plătit de către Client, sumele vărsate ca plata vor fi rambursate de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  in termen de maximum 30 zile de la lansarea comenzii, cu excepția cazului in care pârțile convin altfel. 

7.9. Returnarea produselor 

 

RETURUL PRODUSELOR PERSONALIZATE

 

Conform prevederilor legale (OUG 130/2000) si TERMENILOR SI CONDITIILOR, produsele personalizate nu pot fi returnate (in cazul unui retur acestea sunt distruse / casate, fiind realizate după specificațiile clientului).

 

7.9.1 In mod excepțional, CLIENTUL C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  poate returna produsele personalizate achiziționate prin intermediul unui CONTRACT la distanta, in următoarele situații: 

 

7.9.1.1  Coletele prezinta deteriorări severe sau produsele prezinta defecte de fabricație; 

 

In cazul in care coletul adus de către curier prezinta elemente clare de deteriorare severa a integrității pachetului si a conținutului (pachetul este desfăcut, rupt, înțepat, conținutul distrus, etc), se pot face mențiuni cu privire la eventualele probleme in momentul livrării pe documentul de livrare al curierului (numit AWB) sau se întocmește un proces verbal de constatare, se fac fotografii si se refuza primirea si plata coletului. 

 

Nu sunt însă considerate probleme deteriorările minore, normale, care sunt datorate manevrării si manipulării pachetelor si care nu afectează conținutul acestora (de exemplu: prăfuirea/ murdărirea exteriorului pachetelor, îndoirea ușoara a colturilor, etc). 

 

Orice reclamație ulterioara livrării de către curier, cu privire la aceste aspecte, sunt nule. 

 

 

 

7.9.1.2 Produsele livrate nu corespund cu produsele din comanda confirmata (sunt personalizate greșit, încurcate);

 

In cazul in care produsele sunt livrate greșit (produsele sunt personalizate cu datele unor terți), CLIENTUL va notifica C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  cu promptitudine in vederea remedierii situației si va urma întocmai instrucțiunile comunicate de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  (returul/distrugerea informațiilor cu privire la terții respectivi) neavând niciun drept asupra datelor/produselor respective care nu-i aparțin. In acest caz, C.H. Întreprindere Individuală  va înlocui gratuit produsele si își rezerva dreptul sa solicita returnarea coletului cu produsele eronate.

 

7.9.1.3 Produsele au specificații eronate pe site fata de realitate.

 

Nu se considera specificații eronate diferențe minore de dimensiune / culoare care nu afectează vizibil produsul final si care pot apărea din cauze neimputabile C.H. Întreprindere Individuală  (ex. lot de producție diferit).

 

Incidenta situațiilor descrise in baza articolului 7.9.1 de mai sus care pot fi considerate motive acceptate de retur / înlocuire a produsului si / sau returnarea contravalorii produselor in cauza trebuie semnalata imediat după recepția coletului de către Client, prin orice mijloace (telefonic, email, Messenger) si transmiterea tuturor informațiilor necesare (inclusive fotografii) cu privire la produsele in cauza in vederea analizării situației. C.H. Întreprindere Individuală  își rezerva dreptul sa refuze soluționarea / returul produselor in cazul in care incidenta situațiilor descrise in art. 7.9.1 au fost semnalate de către Client după expirarea unei perioade de 10 zile de la data recepționarii Coletului si/sau refuzul de a transmite informațiile necesare solicitate de către Vânzător in vederea evaluării situației.  

 

REGULI GENERALE RETUR

 

7.9.1.4. Consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanta, fără penalități si fără invocarea unui motiv, in termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, in cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului, cu excepția produselor personalizate care nu pot fi returnate conform prevederilor legale si a TERMENILOR. Singurele costuri care pot cădea in sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor conf. O.G. 130/2000 si modificările din OUG 34/ 2014, pentru persoanele fizice ce achiziționează produse de pe site-uri, folosind tehnicile de comunicare la distanta, aplicând-se definițiile cuprinse in O.G. 34/2014 art. 16. Returnarea produselor trebuie sa se facă pe cat este posibil in ambalajul original, dar cu toate accesoriile si documentele, inclusive formularul de retur si fără sa prezinte nici o urma de deteriorare sau uzura, trebuie sa fie noi, fără sa fi fost purtate sau folosite de nici un fel (spălate, impregnate cu parfum sau odorizante de camera, etc), trebuie sa fie complete (împreuna cu toate accesoriile si etichetele sale). Deteriorarea produselor sau punerea într-o stare de ne vandabilitate duce la refuzarea returului. 

 

7.9.2. CLIENTUL este obligat sa notifice C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin orice mijloc de comunicare scrisa (e-mail/fax/etc) in termen de maxim 14 zile lucrătoare de la primirea produselor si/sau serviciilor si comunicarea acestui fapt către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ . 

 

In eventualitatea in care produsul achiziționat prezinta vicii de fabricație, acesta va fi înlocuit cu un produs nou, cu condiția notificării in scris a C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  in termen de 14 zile de la recepționarea produsului. Daca înlocuirea nu este posibila, se va returna contravaloarea lui sau se poate achiziționa un alt produs. 

 

7.9.3. CLIENTULUI care a notificat C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  conform Art 7.9.2, ii revine responsabilitatea de a se asigura ca produsele la care a făcut referire vor fi returnate la C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  in maxim 14 zile lucrătoare de la data recepționarii produselor, bineînțeles cu expedierea notificării (cu confirmare de primire din partea C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  si trimitere prin curier), in caz contrar C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  considerând cererea nefondata/invalida si poate refuza returul. 

 

Produsele se vor trimite cu toate documentele primite care l-au însoțit si cu formularul de retur disponibil pe platforma C.H. Întreprindere Individuală . Utilizarea serviciilor de curierat permit urmărirea coletului, dar C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu este responsabila pentru coletele pierdute pe drumul de retur al produselor. 

 

7.9.4. CLIENTUL C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui CONTRACT si/sau nu poate pretinde oricare alte daune-interese/despăgubiri, in următoarele situații: 

 

7.9.4.1. Înlocuirea produsului achiziționat cu un alt produs cu alte specificații sau de un tip diferit, excepție făcând situația prevăzută la art. 7.9.1.3. 

 

7.9.4.2. Cererea de returnare cauzata de oricare situație prevăzută la 7.9.1 are data de expediere a notificării intenției de returnare care depășește perioada de 14 zile lucrătoare prevăzute conform Art 7.9.2, din ziua lucrătoare următoare datei contractului onorat. 

 

7.9.4.3. In cazul returnării produsului cu una dintre cauzele declarate in art. 7.9.1, produsul returnat nu este in aceeași stare in care a fost livrat (in ambalajul original, cu toate etichetele intacte si documentele care l-au însoțit). 

 

7.9.4.4. Conf.O.G. 34/2014 art. 16 C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  își rezerva dreptul de a nu accepta returnarea produselor care:

 

    -    prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid, cum ar fi produsele extrem de fragile sau casabile (daca este cazul);

 

    -    produsele sunt confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar

 

produse perisabile

 

produse desigilate care au caracter de igiena sau personal

 

consumabile desigilate

 

cârti, albume, reviste

 

produse DIY

 

ambalaje cadou

 

produsul nu mai are ambalajul original complet in care a fost livrat (cutia produsului)

 

imprimante sau multifuncționale ale căror consumabile au fost desigilate

 

produsele care au fost montate

 

obiectele de bucătărie care au fost folosite

 

produse care prezinta urme de folosire

 

in cazul in care au fost achiziționate mai multe produse de același fel, nu se poate returna decât un singur produs desigilat, restul cantității este acceptata doar daca produsele sunt sigilate

 

 

 

7.9.5. In cazul rambursării contravalorii produsului, aceasta se va face in cel mult 14 zile de la confirmarea returului de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ . Returnarea se face numai in conturi indicate de Client. Nu se fac returnări in numerar sau ramburs. 

 

7.9.6. In cazul înlocuirii produsului cu unul identic, conform 7.9.1.1, înlocuirea se va face in condițiile si limitele unei comenzi normale. 

 

7.9.7. In cazul in care CLIENTUL care a returnat un produs in conformitate cu prevederile Art 7.9.1.1, iar C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu dispune de un produs identic pentru înlocuire, acesta va oferi CLIENTULUI contravaloarea produsului in conformitate cu 7.9.5. 

 

7.9.8. Contravaloarea serviciilor suplimentare, incluzând, dar nelimitând-se la transportul produselor, achitata de către CLIENT, nu se rambursează. 

 

7.9.9. In toate cazurile, cheltuielile de returnare/reexpediere vor fi suportate de către CLIENT, la costurile solicitate de către Curier pentru livrări standard, excepție făcând situațiile prezentate la punctele 7.9.1.1 si 7.9.1.2, precum si in cazul lipsei conformității conform 7.9.1.3, situație in care C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  va suporta contravaloarea transportului. De asemenea, in cazul, livrării a unor produse greșite, conform cap.7.4., cheltuielile de returnare sunt in sarcina C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ . 

 

7.9.10 Modalități de plata acceptate de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  disponibile: 

 

- Plata cu ordin de plata in cont bancar: CLIENTUL va plăti contravaloarea produselor comandate in contul bancar menționat in formularul de COMANDA. 

 

- Plata ramburs: CLIENTUL va plăti agentului de curierat contravaloarea comenzii la primirea coletului. 

 

- Plata cu cardul online: CLIENTUL va plăti online cu cardul bancar.

 

- Plata prin Papal: CLIENTUL va plăti folosința contul sau de Papal.

 

In unele situații care țin de politica interna de marketing, securitatea plaților si a livrărilor, C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  poate informa clientul ca anumite comenzi se pot onora doar daca se folosește un anumit mod de plata. In cazul in care clientul refuza modalitatea de plata propusa, comanda se anulează fără nici un fel de obligație de ambele parți.

 

 Nu pot fi returnate produsele “Comenzi speciale” (produse personalizate sau confecționate la cerere). In cazul in care produsul returnat face parte dintr-o promoție/ discount/ pachet promoțional si in urma returului condițiile inițiale ale promoției nu mai sunt îndeplinite, suma aferenta se va deduce din contravaloarea produselor returnate care urmează sa fie plătita clientului. 

 

Prevederile legilor care guvernează cumpărăturile online nu se mai aplica in cazul in care clientul se prezinta la sediul firmei ca sa ridice personal comanda, chiar daca aceasta a fost achiziționata de pe site-ul magazinului online pentru ca se considera ca produsul a fost verificat in momentul ridicării si acesta este in conformitate cu cerințele clientului.  

8. Frauda

8.1. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu solicita CLIENTILOR sau UTILIZATORILOR săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale. Excepție fac numai CLIENTII persoane juridice, in sensul obținerii de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  a numărului de cont, respectiv a băncii CLIENTULUI, pe numele căruia se va face facturarea unei comenzi daca exista neclarități sau pentru confirmarea comenzii. 

 

8.2. CLIENTUL / MEMBRUL își asuma întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale. 

 

8.3. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  declina orice responsabilitate, in situația in care un MEMBRU /CLIENT ar fi/este prejudiciat sub orice forma de către un terț care ar pretinde ca este/reprezintă interesele C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  . 

 

8.4. CLIENTUL sau MEMBRUL va informa C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact. 

 

8.5. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu promovează SPAM-lu. Orice MEMBRU/ CLIENT care a furnizat explicit adresa sa de email pe SITE poate opta pentru ștergerea acesteia, acesta însemnând dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de email. De asemenea, este interzisa trimiterea către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  sau către SITE a mesajelor care conțin viruși, derulează campanii politice sau publicitare, scrisori in lanț sau orice forma de spam. 

 

8.6. Comunicările realizate de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. email) conțin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legăturii către acestea, la data transmiterii conținutului. 

 

8.7. Următoarele scopuri, atinse sau nu, vor fi considerate tentativa de fraudare a soteului/conținutul si/sau C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  si se va pune in mișcare cercetarea penala împotriva acelora care au încercat sa, sau au atins aceste scopuri: 

 

8.7.1. de a accesa datele de orice tip ale altui MEMBRU/CLIENT prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda. 

 

8.7.2. de a altera sau altfel modifica conținutul Sistemului sau Conținutului expediat prin orice metoda de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  către MEMBRU /CLIENT 

 

8.7.3. de a afecta performantele serverului/serverelor pe care rulează Sistemul 

 

8.7.4. de a accesa sau a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legala necesara, conținutul expediat prin orice mijloc de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  către MEMBRU/ CLIENT atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului. 

 

8.8. Urmărirea obținerii unor avantaje prin folosirea de conturi false (nume care nu sunt reale sau folosirea identității unor persoane de către alte persoana) se considera tentativa de frauda si va avea ca efect anularea avantajelor obținute, blocarea accesului la Sistemul C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  si raportarea către autorități. 

 

 

 

9. GARANTII SPECIFICE

 

9.1 Aceasta clauza se aplica exclusive bijuteriilor comercializate pe SITE. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  confirma autenticitatea bijuteriilor comercializate, fiind autorizata de ANPC conform OG190/2000, sa efectueze operațiuni de metale prețioase, având Autorizația Nr. 011157/16.06.2020. CLIENTUL beneficiază de o garanție in conformitate cu Certificatul de Garanție aferent fiecărui produs care atesta faptul ca bijuteriile comercializate sunt din argint 925, argint 925 rodita, argint 925 placat cu aur galben de 24K sau argint placat cu aur roz de 18K, aur galben 14K sau aur alb 14K (rodita) si au o garanție de 12 luni. Orice reparație la produsele aflate in termenul de garanție se va efectua in mod gratuit sau se va înlocui produsul, in condițiile OG21/1992 revizuita, daca se confirma faptul ca un defect de material sau de manopera a reprezentat cauza deteriorării si nu utilizarea necorespunzătoare a produsului de către Client.

 

9.2 Pentru a beneficia de garanție, Clientul are următoarele obligații:

 

9.2.1 sa fi achiziționat produsul de pe site-ul C.H. Întreprindere Individuală .ro având in acest sens factura si certificatul de garanție aferente si sa fi utilizat produsul numai in scopul pentru care a fost conceput;

 

9.2.2 sa respecte instrucțiunile de folosire si sa utilizeze produsul in mod corespunzător;

 

9.2.3 sa livreze produsul in ambalajul original împreuna cu toate accesoriile; 

 

9.3 Conform OG34/2014, produsele fără gravura se pot returna in ambalajul original si in aceeași stare in care au fost recepționate, in termen de 14 zile calendaristice de la primire, fără penalități si fără invocarea vreunui motiv. Costurile de transport vor fi suportate de către client, prin curier rapid. In cazul produselor cu gravura, acestea nu se pot returna, decât in cazul unui defect de material sau de manopera. Daca nu se va putea înlocui produsul cu unul conform, se va restitui contravaloarea produsului in cel mult 30 zile calendaristice de la data returnării.

 

9.4 Pentru fiecare produs achiziționat de pe SITE, Clientul beneficiază de o garanție în conformitate cu Certificatul de garanție aferent fiecărui produs, comunicat Clientului odată cu livrarea produsului.

 

9.5  Garanția nu se acorda in cazul in care produsul este deteriorat sau nu este conform datorita unor factori externi si/sau nerespectării de către Client a instrucțiunilor de utilizare, inclusiv in situații cum ar fi, expunerea la soare, șocuri mecanice, depozitarea necorespunzătoare, modificarea produsului, etc.

 

9.6 Pentru evitarea oricărui dubiu, C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu oferă garanții Clienților:

 

9.6.1 în cazul în care nuanța produsului diferă față de cea de pe SITE sau produsul achiziționat nu răspunde așteptărilor Clienților;

 

9.6.2 în cazul în care înlocuirea produselor sau a componentelor neconforme este imposibil de asigurat, inclusiv ca urmare a lipsei produsului din stoc;  

 

9.7 Clientul va trebui sa tina cont de următoarele instrucțiuni in utilizarea bijuteriilor:

 

9.7.1  Bijuteriile nu vor fi purtate atunci când exista riscul sa intre in contact cu crema de corp, deodorant, parfum sau in timpul tratamentelor cosmetice.

9.7.2  De evitat expunerea bijuteriilor la chimicalele folosite in gospodărie deoarece compușii chimici din produsele de curățat/spălat le pot afecta.

 

9.7.3 De evitat purtarea bijuteriilor la dus sau spălatul pe mâine deoarece metalul capătă in timp un aspect mituit. 

 

9.7.4  Argintul trebuie păstrat uscat. Produsele cosmetice pot duce la diminuarea gradului de strălucire. Este necesara ca bijuteriile sau obiectele din argint sa fie curățate cu o laveta moale.

 

9.7.5 Bijuteriile din argint trebuie păstrate în casete și/sau cutii compartimentate pentru a separa articolele în funcție de materialele din care sunt confecționate sau săculețe din materiale textile foarte fine, netede care nu se scămoșează.

 

9.7.6 Bijuteriile din argint nu se păstrează împreună cu bijuterii și/sau obiecte din oțel, bronz, alamă, din aliaj comun sau placate.

 

9.8 Vânzătorul nu își asuma responsabilitatea pentru produsele din argint sau argint placat cu aur achiziționate de pe SITE care se înnegresc. Toate produsele din argint 925 sunt calitate Premium si fiecare piesa a fost certificata de ANPC. Însă, in contact cu pielea, la unele persoane, argintul se poate înnegri. Este o reacție chimica care nu are nicio legătura cu proprietățile sau calitatea argintului si nu se considera un defect. Puteți preveni acest fenomen scizionând o laveta speciala pentru curățarea argintului si curățând produsul cu ea zilnic. De asemenea, bijuteriile de argint care sunt păstrate fără a fi purtate se înnegresc. Se precizează faptul ca placajul cu aur de 18K sau 24K se va duce in timp, dar gravura nu va fi afectata. Bijuteria rămâne din argint 925. Argintul este un metal care se oxidează, procesul fiind accelerat de contactul cu umezeala. Oxidarea argintului este un proces natural, nu este un defect, putând fi generat de mediul umed excesiv si de folosirea de substanțe chimice acide. 

 

9.9 C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu își asuma responsabilitatea pentru eventualele accidente ce pot avea loc cu utilizarea bijuteriilor de către copii, prin urmare va recomandam ca bijuteriile sa fie purtate de copii strict sub supravegherea unui adult.

 

9.10 Toate celelalte prevederi cuprinse în legislația în vigoare, referitoare la garantarea produselor vândute, sunt valabile. Garanția nu se extinde asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului.

10. Limitarea de responsabilitate 

10.1. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu poate fi ținuta responsabila in fata niciunei persoane fizice sau juridice care utilizează Sistemul sau CONTINUT-lu, altfel decât in limita articolelor ce constituie prezentul DOCUMENT. 

 

10.2. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu poate fi ținuta responsabila pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu /etc.) ce rezulta din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației de tip conținut prezentata sau nu pe SITE sau pentru orice tip de erori sau omisiuni in prezentarea conținutului care pot conduce la orice fel pierderi. 

 

10.3. In cazul in care un MEMBRU/ CLIENT considera ca un Conținut expediat prin orice mijloc de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate contacta pentru detalii C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ , conform detaliilor de contactare, astfel încât C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  sa poată lua o decizie in cunoștința de cauza. 

 

10.4. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu garantează MEMBRULUI sau CLIENTULUI acces pe site sau la serviciu si nu ii conferă dreptul de a descarcă, de a modifica,  de a reproduce, de a copia, de a exploata parțial si/sau integral CONTINUTUL, in orice maniera, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are si/sau a obținut acces, in baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ . 

 

10.5. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora. 

 

10.6. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  este exonerata de orice vina in cazul utilizării soteurilor si/sau al conținutului transmis către MEMBRU sau CLIENT prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), prin intermediul soteurilor, e-mail-ului sau al unui angajat al C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ , atunci când aceasta utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natura de partea MEMBRULUI, CLIENTULUI si/sau oricărui terț implicat in acest transfer de Conținut. 

 

10.7. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte ca: 

 

10.7.1. serviciul va fi potrivit cerințelor CLIENTULUI 

 

10.7.2. serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel 

 

10.7.3.produsele/serviciile obținute gratis sau contra-cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor CLIENTULUI. 

 

10.8. Operatorii, administratorii si/sau proprietarii site-ului nu sunt, sub nicio forma, responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitând-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătura / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea intre CLIENT sau MEMBRU si oricare dintre cei care își fac promovare directa sau indirecta prin intermediul soteului. 

 

10.9 Valoarea maxima a daunelor ce pot fi plătite fata de orice client in cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumei încasate de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  de la acel client, pentru respectiva livrare. Recepția produselor reprezintă acceptul clientului ca produsele au ajuns in stare buna. Factura proforma si cea fiscala constituie contractul de vanzare-cumparare conform legislației romane in vigoare. Clientul își exprima acordul explicit la semnarea expediției cu privire la faptul ca a primit produsele si acestea sunt conform comenzii. 

11. Forța majora si cazul fortuit

11.1 C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ , partenerii si furnizorii săi nu pot fi făcuți responsabili pentru nici o întârziere sau eroare in executarea obligațiilor contractuale sau in ceea ce privește conținutul furnizat pe SITE, rezultând direct sau indirect din cauze de forța majora sau care nu depind de voința C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ . Aceasta exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare sau accesul neautorizat la echipamentul tehnic C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ , virușii informatici, lipsa conexiunii la internet sau telefon, erorile de operare, greva, calamitați, război, etc. 

 

11.2. Exceptând cazurile in care nu au prevăzut in mod expres altfel, niciuna din pârțile unui contract încheiat, care este încă in derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care ii incumba in baza contractului, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzata de un eveniment de forța majora. 

 

11.3. Partea sau reprezentantul legal al parții care invoca evenimentul mai sus menționat este obligat sa aducă la cunoștința celeilalte parți, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care-i stau la dispoziție in vederea limitării consecințelor respectivului eveniment. 

 

11.4. Partea sau reprezentantul legal al parții care invoca evenimentul mai sus menționat este exonerat de la aceasta obligație numai in cazul in care evenimentul o împiedica sa o duca la bun sfârșit. 

 

11.5. Daca in termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese. 

 

11.6. Partea care invoca evenimentul de forța majora trebuie sa facă dovada imposibilității executării obligațiilor in termen de 30 zile de la data producerii evenimentului, dar in limitele art. 10.3. 

 

  

 

12. Litigii

 

 

 

12.1. Prin folosirea/ vizitarea/ vizualizarea/ etc. a Sistemului sau al oricărui conținut trimis de către C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  MEMBRULUI/ CLIENTULUI prin accesare si/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declara de acord cel puțin cu prevederile prezentelor capitole din "Termeni si condiții". 

 

12.2. Orice disputa cu referire la prezentele “Termeni si Condiții” care ar putea sa apară intre MEMBRU/CLIENT si C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  se va rezolva pe cale amiabila. Daca aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi soluționat de către instanța competenta de la sediul C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ , in conformitate cu legile romane in vigoare. 

 

12.3. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea “Termenilor si condițiilor”. 

 

12.4. Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. 

 

12.5. Prezentul document a fost redactat si va fi interpretat in conformitate cu legislația romana. 

 

  

 

13. Dispoziții finale

 

 

 

13.1. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  își rezerva dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum si orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului, inclusiv modificări ce ar putea afecta site-ul sau orice conținut, fără notificare prealabila a MEMBRULUI sau CLIENTULUI. 

 

13.2. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  nu va putea fi făcută responsabila pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului. 

 

13.3. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  își rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/sau legături pe oricare pagina a site-ului, cu respectarea legislației in vigoare. 

 

13.4. Daca oricare dintre clauzele din prezentul DOCUMENT va fi găsita nula, indiferent de cauza, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul accepta fără obiecțiuni Termenii si condițiile prezente, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat, iar clientul își asuma in totalitate drepturile si obligațiile ce decurg din cumpărarea de pe site-ul www.fengshui-art.ro. 

14. Feedback

14.1. In cazul in care exista întrebări sau sugestii in legătura cu serviciile si produsele C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  SRL, va rugam sa ne contactați prin email la contact@fengshui-art.ro . Feedback-lu poate fi transmis prin oricare din metodele puse la dispoziție, cu respectarea condițiilor legale: mesajele trebuie sa nu fie ilegale, amenințătoare, defăimătoare, etc. la adresa C.H. Întreprindere Individuală  sau a unei terțe parți. 

 

14.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații realizate de către UTILIZATORII site-ului despre sau referitoare la C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  sau site-ul www.fengshui-art.ro, la funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia, vor rămâne proprietatea S.C. C.H. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  SRL, care va deține exclusiv drepturile asupra punerii lor in practica si care va fi exonerata de orice obligație de recompensare pentru acestea